Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia na usługi indywidualnego doradztwa zawodowego

W związku z realizacją projektu „Kompleksowy Program Aktywizacji Zawodowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem i/lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (IPD) (150 godzin) i/lub pośrednictwa pracy […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na wynajem sal szkoleniowych

W związku z realizacją projektu „Kompleksowy Program Aktywizacji Zawodowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sal szkoleniowych na terenie woj. wielkopolskiego (łącznie 550 godz.). Szacowanie wartości zamówienia » Formularz zgłoszeniowy word » […]

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do udziału w projekcie. Nabór zgłoszeń będzie prowadzony w okresie: od listopada 2018 roku. UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona!

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego